O nás

CHRONOLÓGIA ODBORNEJ PRAXE - Ing. Kamil Halász

História firmy H-AC Projekt s.r.o., ako projekčno-obchodnej firmy, sa viaže k roku 2008, ktorý bol rokom jej založenia. Spoločník a konateľ firmy, Ing. Kamil Halász, v oblasti projekcie a realizácie pracuje od roku 1998, ako autorizovaný stavebný inžinier. Firma H-AC Projekt s.r.o. je výhradným zastúpením firmy Variotherm Heizsysteme pre oblasť Slovenskej republiky od začiatku od jej príchodu na náš trh. Od tohto času firma zabezpečila inštaláciu tohto výnimočného systému v mnohých stavbách a získala mnoho spokojných zákazníkov a nových partnerov. 
 
Historické údaje
 
Už pred 2000 rokmi Rimania využívali výhody podlahového vykurovania, ktoré objavili. Bolo nazvané ako Hypokaust. Princípom bola distibúcia horúcich spalín z ohiska pod kamennú dlažbu. Na potery boli v pravidelných odstupoch rozmiestnené malé murované stĺpiky, ktoré niesli podlahu. Táto pozostávala z viacerých vrstiev poteru na tehlových dlaždiciach. Väčšina podláh bola potom osadená nádhernými mozaikami. Za účelom získania dostatočného tepla stáli po bokoch pece na drevo. Rušivý zápach bol odvádzaný šachtami z dutých tehál cez steny do exteriéru. Podlaha bola často tak horúca, že sa dala vyuívať len s pomocou drevených topánok. S pádom rímskej ríše táto technika upadla do zabudnutia. Hypokaustové vykurovanie sa uplatňovalo v stavbách rímskych domov, kúpeľoch, ako dokazujú početné archeologické vykopávky. Tento spôsob vykurovania sa vrátil v novej podobe v 20. storočí a dnes je opäť využívaný pri výstavbe bytových a občianskych budov.