KONTAKTUJTE NÁS

H-AC Projekt s.r.o.
 
Projekčná kancelária:
OS Park Anička
Pod Šiancom 1D
040 01 Košice
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Vložka číslo : 21371/V, oddiel : Sro.
Bankové spojenie : VÚB Banka, pobočka Košice
 
Mobil: 00421 948 506 425